Klapa przeciwpożarowa odcinająca KWP-L

Producent: SMAY | Typ produktu: Klapy przeciwpożarowe

Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku (normalnie otwarte). Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu.

Klapy są skonstruowane, produkowane oraz poddawane próbom zgodnie z wymogami norm:

PN-EN 15650

„Wentylacja budynków – przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach”

oraz PN-EN 13501-3

„Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających”.

Załączniki