Klapa przeciwpożarowa odcinająca KWP-Ex (w wykonaniu przeciwwybuchowym)

Producent: SMAY | Typ produktu: Klapy przeciwpożarowe

Klapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku.
Urządzenia typu KWP-Ex zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i są przeznaczone do użycia w miejscach,
w których jest prawdopodobne pojawienie się atmosfer wybuchowych, spowodowanych przez gazy, pary, mgły lub mieszaniny powietrzno-pyłowe.
Klapy KWP-Ex zaprojektowano i certyfikowano zgodnie
z dyrektywą ATEX 2014/34/UE jako urządzenia grupy II kategorii 2 przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem 1,2,21 oraz 22.

Skuteczność przeciwwybuchowa klap została potwierdzona badaniami według norm: PN-EN 13463-1PN-EN 13463-5
i zatwierdzona certyfikatami ATEX: KDB 14ATEX0092X oraz KDB 12ATEX0002X wydanymi przez Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna „Barbara”.
Klapy KWP-Ex posiadają oznaczenie ATEX: Ex II 2GD c IIB T6.
Klapy te są klapami symetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy).
Skuteczność przeciwpożarowa klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2 i zatwierdzona Aprobatą Techniczną: AT-15-7401/2008 oraz Certyfikatem Zgodności: ITB-1610/Wprzez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Dla komponentów elektrycznych dostępny jest certyfikat ATEX producenta.

Załączniki