Klapa przeciwpożarowa odcinająca KTS

Producent: SMAY | Typ produktu: Klapy przeciwpożarowe

Klapy przeciwpożarowe typu KTS przeznaczone są do montażu
w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku.
Klapy typu  KTS są klapami odcinającymi (normalnie otwarte), symetrycznymi. Mogą być stosowane w funkcji wentylacji mieszanej. Przeznaczone są do zabudowy poziomej (w ścianach) i pionowej (stropy). Mogą być instalowane w wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne), łącznie z ścianami kartonowo-gipsowymi. Podstawową funkcją klap typu KTS  jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury i dymu.
Skuteczność klap potwierdzona jest badaniami według normy PN-EN 1366-2
Przeciwpożarowe klapy odcinające typu: KTS-O-E, KTS-O-S, spełniają klasyfikację EI S120.

Załączniki