Centrala wentylacyjna AirPack Home h

Producent: THESSLA GREEN | Typ produktu: Centrale wentylacyjne

Wąskie, niewykorzystane przestrzenie poddasza są często najlepszym miejscem dla centrali wentylacyjnej. Dzięki smukłej konstrukcji i 50 mm izolacji cieplnej AirPack Home h wkomponuje się tam idealnie.
Centrala wentylacyjna wyposażona jest w dwustopniowe filtry klasy M5 co pozwala na ponad 40% większą skuteczność filtracji w porównaniu do stosowanych zwykle filtrów klasy G4. Ponadto AirPack Home posiada system kontroli rzeczywistego zabrudzenia filtra, dzięki czemu wymiana filtrów następuje tylko wtedy, kiedy są rzeczywiście zużyte. Zastosowanie systemu InFlow oraz opatentowanej technologii Thermoacoustic umożliwiło redukcję emitowanego do instalacji wentylacyjnej hałasu o połowę w porównaniu do zwykłych central wentylacyjnych. Fabrycznie montowany system FPX zabezpiecza rekuperator przed zamrożeniem, umożliwiając zrównoważoną wentylację niezależnie od temperatury na zewnątrz. Każda centrala wentylacyjna AirPack Home ma wbudowany 100% Bypass, który w letnie wieczory wykorzystuje naturalny chłód powietrza zewnętrznego do obniżenia temperatury w budynku. Dzięki zastosowaniu systemu CF mierzącego przepływy powietrza i regulującego prędkości obrotowe wentylatorów wentylacja jest zawsze zrównoważona. Nowy AirPack Home wykracza poza standardy.

Podzespoły wchodzące w skład centrali wentylacyjnej AirPack Home h:

- przeciwprądowy wymiennik ciepła,

- wentylator nawiewny,

- wentylator wywiewny,

- filtr powietrza zewnętrznego,

- filtr powietrza wewnętrznego,

- presostat,

- przepustnica obejścia wymiennika z siłownikiem,

- system zapobiegający zamrożeniu kondensatu w wymienniku ciepła,

- układ sterowania,

- nagrzewnica elektryczna systemu przeciwzamrożeniowego,

- instalacja do pomiaru przepływu powietrza.

 

Centrale wentylacyjne AirPack Home h umożliwiają:

- stałą wymianę powietrza w budynku,

- minimalną wymianę powietrza wymaganą ze względów higienicznych,

- uzyskanie oszczędności energii dzięki wysokiej sprawności odzysku ciepła,

- osiągnięcie wysokiego standardu higienicznego dzięki dostarczaniu do pomieszczeń świeżego powietrza oraz usuwaniu zanieczyszczeń w tym wilgoci i tym samym zapobieganiu rozwojowi pleśni i grzybów w budynku,

- w przypadku zastosowania modułu CF (opcja) - utrzymanie zadanych przepływy masowych powietrza w instalacji wentylacyjnej oraz zapewnienie zrównoważenia tych przepływów niezależnie od chwilowych warunków atmosferycznych i stanu zabrudzenia filtrów.

Załączniki